VYPLANNINGについて|日本語・ベトナム語の通訳・翻訳、ベトナム料理のレストラン事業、外国人の為の人材育成やライフサポート、化粧品OEM等

株式会社VY PLANNING(ヴイワイプランイング)

ABOUT VYPLANNINGについて
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

ご挨拶 GREETING

多くの優秀なベトナム人の若者が存在します
VYPLANNINGについて

日本で勉強したい!日本で働きたい!という多くの優秀なベトナム人の若者が存在します。

しかし、言語・文化・慣習の壁によって留学を諦めたり、希望する仕事に就くことがで出来ない若者も多く存在することも事実です。

また、訪日後も悩みや心配事を抱えて生活する若者も存在します。それは柔軟な就学・雇用・社会インフラが少ないためであると私達は考えます。そのような状況を解消し日本・ベトナム両国との架け橋になるような役割が求められています。私達がそのような役割を担えるのではないかと思い、株式会社VY PLANNINGという会社の誕生に繋がりました。

日本とベトナムとの架け橋となり両国にとって付加価値の高いビジネスを成功させ、日本の強み・ベトナムの強みを融合し新しい価値の創造、両国の為に貢献したいという私達の夢を実現させるため私達は常に高品質なサービスを提供させていただきます。

そして、事業に関わっていただいた全ての方々が幸せになるよう、また、常に必要とされ続ける企業となるよう私達は前進し続けて参ります。

Tôi muốn được theo học tại Nhật Bản!

Tôi muốn được lao động tại Nhật Bản!

Đang tồn tại một bộ phận lớn những người trẻ ưu tú tại Viêt Nam có mong muốn như vậy.

Tuy nhiên, có một sự thực là các rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán đang khiến phần lớn các bạn trẻ từ bỏ việc du học cũng như không thể tìm kiếm được việc làm theo nguyện vọng. Bên cạnh đó là một bộ phận các bạn khác đang trải qua những lo lắng và mất phương hướng trong cuộc sống sau khi đến Nhật.Nguyên nhân là do sự thiếu hụt về kiến thức mềm với các vấn đề học hành,tuyển dụng,và hạ tầng xã hội. Để có thể giải quyết được tình trạng trên thì cần đơn vị đóng vai trò như cầu nối giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản.

Chúng tôi với suy nghĩ về trách nhiệm thực hiện sứ mệnh đó đã cho ra đời công ty cổ phần VY PLANING.

Với vai trò là cầu nối giữa hai nước chúng tôi sẽ tạo ra thành công dựa trên chất lượng dịch vụ cao. Với mong muốn tạo ra mối quan hệ hợp tác Việt – Nhật cùng phát triển để tạo ra những giá trị mới. Và mong muốn được cống hiến cho hai nước sẽ được thực hiện bằng cam kết về một chất lượng dịch vụ tốt nhất cho mọi người.

Từ đó bằng dịch vụ của mình chúng tôi mong muốn đem lại hạnh phúc cho tất cả khách hàng.Chúng tôi sẽ luôn luôn hướng vê phía trước với mục tiêu trở thành xí nghiệp được mọi người tin cậy.